FJF FAMILIA GUTTMANN FJF Voluntariat FJF FAMILIA ACOLLIDA FJF GUTTMANN FJF FAMILIA GUTTMANN FJF FAMILIA ACOLLIDA

Introducció | Fes-te Voluntari

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La FJF necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. Ens calen voluntaris que disposin de temps, ganes de compartir-lo i entusiasme per a treballar amb les famílies de malalts desplaçats. Els voluntaris són una part integral de la nostra missió i estan considerats una part crucial dels nostres recursos.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT ACOMPANYEM

El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides, ja  que totes elles estan passant per un trasbals emocional important produït no només per la malaltia greu, sinó també pel trasllat que aquesta comporta des del seu domicili habitual. Formen l’equip de voluntaris del programa Acompanyem un grup de persones conscienciades amb el patiment de les famílies desplaçades que es troben lluny de la seva llar per raons mèdiques i que no compten amb el suport familiar i social més proper a ells. Els voluntaris els hi donen suport emocional, companyia, els escolten… en definitiva els acompanyen durant la seva estada a Barcelona.

PROGRAMA FAMÍLIA AMIGA: T’OBRIM LES PORTES

Tambés són voluntàries les persones que participen al programa Família amiga: t’obrim les portes. Ofereixen un espai, a casa seva, al malalt i al seu cuidador quan venen per una revisió. Però no només això, no es tracta només de donar-los aixopluc i alimentació, sino d’acollir les seves vivències.

VOLUNTARIS DE SUPORT

És molt important per a la Fundació el rol que tenen la resta de voluntaris:
Els administratius son imprescindibles, doncs són les persones encarregades de tasques d’oficina com la comptabilitat i la gestió més pràctica.
El voluntaris puntuals ens donen suport en els diferents actes que realitzem o, si cal, també en el manteniment dels pisos.
Sense ells no seria possible dur a terme totes les activitats relacionades amb el bon funcionament de l’entitat ni poder beneficiar a la ciutadania desplaçada que ho necessita.

Busquem voluntaris

Els voluntaris d’acompanyament escolten el cuidador que necessita parlar, passejar… en definitiva, acompanyen les famílies que han de romandre a Barcelona.

Els voluntaris administratius col·laboren en les tasques d’oficina a la seu de l’entitat.

Perfil dels voluntaris

L’entitat compta amb un perfil molt variat de voluntaris, però hi ha característiques que són necessàries per tal d’afrontar la càrrega emocional que ha de gestionar el voluntari. Cal que siguin:

> Flexibles en les diferents situacions amb què es puguin trobar
> Creatius i entusiastes
> Amb capacitat d’empatia i escolta activa

Com ser Voluntari?

Si estàs interessat omple el següent formulari , contacta’ns per e-mail o truca al 93 317 0181.