Introducció | Fes-te Voluntari

Moltes gràcies per interessar-vos en el Programa de Voluntariat Acompanyem. Ens calen voluntaris que disposin de temps, ganes de compartir-lo i entusiasme per a treballar amb les famílies. Els voluntaris són una part integral de la nostra missió i estan considerats una part crucial dels nostres serveis.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT ACOMPANYEM

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La FJF necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat. El voluntariat és una figura molt important per a la nostra entitat, com per a la gran majoria de les entitats de caire social, i esdevé cada vegada més un element clau en la nostra societat. És per això que des de la Fundació es desenvolupa un programa per dotar als voluntaris de les eines necessàries per desenvolupar la seva intervenció de la millor manera possible.

El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides, tot considerant que totes elles estant passant per un trasbals emocional important produït no només per la malaltia greu, sinó també pel trasllat que aquesta comporta des del seu domicili habitual. El programa comença amb l’acollida de les famílies, que es sol fer amb el desplaçament d’una persona de la Fundació fins a l’hospital. A partir d’aquest moment s’explica a la família el com desplaçar-se fins el pis assignat, les normes de convivència dins del pis, una breu presentació de les famílies/família amb la que comparteix el pis. Donem molta importància a crear un clima de confiança i fer que les famílies es sentin acollides. S’intenta en tot moment potenciar l’autonomia de la família valorant les sensacions de la treballadora social sobre les capacitats de cada família i, en funció d’aquestes, intentarem que el pis sigui proper a l’hospital de referència. A aquelles famílies amb més dificultats, tant pel que fa a la mobilitat, com pel que fa als recursos psicològics personals, els oferim l’ajut o el suport dels voluntaris, que prèviament a incorporar-se hauran seguit els processos de captació i selecció, formació inicial i seguiment dels voluntaris.

Formen l’equip de voluntaris del programa Acompanyem un grup de persones conscienciades amb el patiment de les famílies desplaçades que es troben lluny de la seva llar per raons mèdiques i que no compten amb el suport familiar i social més proper a ells. Els voluntaris els hi donen suport emocional, companyia, els escolten… en definitiva els acompanyen durant la seva estada a Barcelona.

També és molt important per a la Fundació la tasca que fan els voluntaris que donen suport a la gestió i administració de l’entitat. En aquest important grup estan les persones encarregades de tasques més administratives com la comptabilitat, la gestió; tasques de dinamització dels diferents actes que realitzem; tasques de manteniment dels pisos…

Tambés són voluntàries les persones que participen en el programa Família amiga: t’obrim les portes. Ofereixen un espai, a casa seva, al malalt i al seu cuidador que venen per a un control o una segona opinió. Però no només això, no es tracta només de donar-los aixopluc i alimentació, sino d’acollir-ne les vivències. La família amiga obre casa seva a acollir persones amb una realitat diferent, que els són estranys, i que són vulnerables.

Busquem voluntaris

La FJF és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades a Barcelona per estar ingressats o haver de ser tractats en un hospital, lluny del seu domicili habitual. La FJF ofereix allotjament simultàniament a 17-18 famílies que compten amb el suport, assessorament i acompanyament de l’equip humà de l’entitat.

Els voluntaris escolten el cuidador que necessita parlar, passegen, o també ofereixen suport extraescolar, realitzant activitats lúdiques amb els nens i nenes. En definitiva, acompanyen les famílies que han de romandre a Barcelona durant l’estada a l’hospital d’un dels seus familiars. El procés d’incorporació inclou la formació necessària per a la realització d’aquestes activitats.

Els voluntaris administratius col·laboren en les tasques d’oficina a la seu de l’entitat, tot responent el telèfon, obrint i responent la correspondència, o ajudant en la captació de recursos encarregant-se de la logística de diferents esdeveniments que s’organitzen al llarg de l’any, per tal de donar a conèixer la situació en què es troben les famílies de malalts desplaçades i per recaptar fons.

Perfil dels voluntaris

Tot i que l’entitat compta amb un perfil molt variat de voluntaris, que enriqueix l’equip humà i millora la qualitat de les tasques realitzades, hi ha característiques que són necessàries per tal de desenvolupar les activitats amb les famílies i afrontar la càrrega emocional que poden suposar les situacions en què es troben les persones que acompanyen. Cal que siguin:

> Flexibles i que s’adaptin a les diferents situacions amb què es puguin trobar.
> Creatius i entusiastes.
> Amb capacitat d’empatia i escolta activa.

Com ser Voluntari?

Si estàs interessat a col·laborar amb nosaltres pots omplir el següent formulari.
També pots contactar amb Marta Soler, Coordinadora de Voluntariat per e-mail.
O trucar-nos per telèfon al 93 317 0181.