A la Fundació Jubert Figueras el retiment de comptes i la transparència és molt més que les qüestions legals i econòmiques de l’entitat, sinó que és un compromís que establim com a valor fundacional amb els socis i sòcies, les persones donants i la societat que confia en la nostra tasca assistencial.

Segurament tens dubtes sobre el funcionament de la nostra organització, com ens financem, com gestionem els nostres recursos, quines entitats ens donen suport, entre altres preguntes. Per a respondre aquestes qüestions, a continuació t’adjuntem la documentació sobre la nostra activitat anual.


MEMÒRIES D’ACTIVITAT

MEMÒRIES ECONÒMIQUES