La Fundació Jubert Figueras és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter assistencial. Constituïda mitjançant escriptura pública el 16 de desembre del 2003 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1966. La FJF cerca el benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt.

MISSIÓ

La Fundació Jubert Figueras es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual.

VISIÓ

La recerca del benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt

VALORS INSTITUCIONALS

SER HOSPITALARIS
Perquè volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa.

DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
Cercant l’equitat -la igualtat d’oportunitats- en la recepció de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt.

SER OBERTS I ACCESSIBLES
Oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat, sense posar límits.

TRANSPARÈNCIA
Gestionem els projectes amb criteris exigents d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics que ens són confiats, i informem els nostres socis, amics i col·laboradors de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques.

PATRONAT

El patronat de la Fundació Jubert Figueras és l’òrgan que regeix la institució. Actualment està format per 7 professionals que lluiten per fer realitat la missió de la Fundació.

Annabella Montaperto Nicastro | Presidenta
Membre del Patronat des del 29 de juny de 2006.
Presidenta des del 2010.

Mª José Olano Lafita | Vicepresidenta
Membre del Patronat des del 7 de febrer del 2008. Llicenciada en econòmiques. Ha treballat com a consultora a Accenture, en Producció executiva a Albiñana Films, i en projectes immobiliaris. Col•laboradora habitual en diverses ONGs.

Xavier Armangué Caralps | Secretari
Membre del Patronat des del desembre del 2003. Advocat. Ha treballat durant molts anys en tasques gerencials i jurídiques en el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (Relacions Internacionals, Joventut i Servei de Telecomunicacions). També és secretari del Patronat de la Fundació Carl Faust.

Benet Nomdedéu | Vocal
Membre del Patronat des del juny del 2016. Metge especialista en Hematologia i Professor Titular de Medicina de la UB jubilat l’any 2015. Ha desenvolupat tota la seva activitat professional a l’Hospital Clínic de Barcelona. Content de poder contribuir a alleujar les dificultats que acompanyen els malalts i als seus familiars en la seva lluita contra la malaltia, col·laborant amb el projecte de la Fundació Jubert Figueras.

Marta Gibert Casanovas | Vocal
Membre del Patronat des del maig del 2012. Treballa des de fa més de vint anys desenvolupant tasques jurídiques en diverses administracions supramunicipals catalanes. Se sent feliç de poder afegir el seu granet de sorra a un projecte que considera imprescindible, també per als qui tenen la sort de no haver-ne de ser usuaris.

Isabel Jubert Montaperto | Vocal
Membre del Patronat des del desembre del 2003. Periodista. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació (TV3, Canal Plus, Grup Planeta, Agencia Efe).

Jordi Cormenzana | Vocal
Membre del Patronat des del novembre del 2016, i Voluntari de la FJF des del 2012. Directiu d’entitat financera al llarg de 40 anys. Graduat Social i  amb estudis d’Economia i Finances. Iniciat en el voluntariat d’àmbit social des de l’any 2012.

ORGANIGRAMA

Òrgan de Direcció de l’entitat: Patronat

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

SECRETARI

VOCALS

Equip de Gestió de l’entitat: Direcció de l’entitat

ÀREA SOCIAL

Treball Social
Gestió de Sol·licituds: hospitals i famílies
Coordinació Programa Allotjament
Coordinació Programa Acompanyem
Coordinació Programa Família Amiga
Detecció necessitats i coordinació amb altres recursos
> 1 Tècnic + Voluntaris + Famílies amigues

Manteniment
Manteniment pisos.
Posta a punt entre entrades
Suport a les famílies
> 2 Tècnics + Voluntaris

ÀREA GESTIÓ ECONÒMICA

Gestió de Subvencions Públiques
Gestió d’Ajuts amb Entitats Privades
> 1 Tècnic

Captació Fons Privats
Organització d’Actes
> Patrons + Voluntaris de suport

Comptabilitat
> Voluntari
Gestió Nòmines
> Externalitzada
Auditoria
> Externa

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Direcció de Comunicació
> Tècnic + Voluntaris + Patrons