FJF FAMILIA GUTTMANN FJF Voluntariat FJF FAMILIA ACOLLIDA FJF GUTTMANN FJF FAMILIA GUTTMANN FJF FAMILIA ACOLLIDA
La Fundació Jubert Figueras és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter assistencial. Constituïda mitjançant escriptura pública el 16 de desembre del 2003 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1966. La FJF cerca el benestar de les famílies desplaçades que tenen cura d’un malalt.

MISSIÓ

La FJF pretén millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, que es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual, a causa d’una malaltia greu,  per un ingrés hospitalari o per un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital.

VISIÓ

La recerca del benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt desplaçat.

VALORS INSTITUCIONALS

SER HOSPITALARIS
Perquè volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa.

DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
Cercant la igualtat d’oportunitats en la cura afectiva que només la família pot donar a la persona malalta.

SER OBERTS I ACCESSIBLES
Atendre a persones afectades de qualsevol tipus de malaltia i a pacients de qualsevol edat.

TRANSPARÈNCIA
Gestionem els projectes amb eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics que ens són confiats.

ORGANIGRAMA

El patronat de la FJF és l’òrgan màxim de govern.
Està format per professionals que vetllen per fer realitat la missió de l’entitat.

Isabel Jubert Montaperto | Presidenta
Membre del Patronat des del desembre del 2003.
Periodista. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació (TV3, Canal Plus, Grup Planeta, Agencia Efe).

Marta Gibert Casanovas | Vicepresidenta
Membre del Patronat des del maig del 2012. Voluntària des del 2004.
Advocada. Fa més de vint anys que desenvolupa tasques jurídiques en diverses administracions supramunicipals catalanes.

Xavier Armangué Caralps | Secretari
Membre del Patronat des del desembre del 2003. Advocat. Ha treballat a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. És secretari de la Fundació Carl Faust.

Jordi Cormenzana Martínez | Vocal
Membre del Patronat des del novembre del 2016. Voluntari social d’acompanyament de les famílies des del 2012. Graduat Social i ex-directiu d’entitat financera.

Benet Nomdedéu Tobella | Vocal
Membre del Patronat des del juny del 2016.
Metge especialista en Hematologia a l’Hospital Clínic de Barcelona i professor titular de Medecina de la UB.

Segimon Rovira Cambra | Vocal
Membre del Patronat des del desembre del 2017.
Empresari. Llicenciat en Art i propietari de la Sala Rovira. Col·labora també amb l’entitat Punt de Referència.

Mar Yuste Botey | Vocal
Membre del Patronat des de gener del 2019 i voluntària del projecte Familía Amiga des de l’inici del programa. Metge de familia. Actualmente treballa en un equip de PADES.

Toni Salgado Soler | Vocal
Membre del Patronat des de gener de 2019. Farmacèutic y Teòlog. Ha treballat en diversos laboratoris  farmacèutics i col.labora amb altres ONGs com NPH i Banc Farmacèutic.

Equip de Gestió de l’entitat

ÀREA SOCIAL

Treball Social
Gestió i coordinació de les Sol·licituds
Gestió del Programa Allotjament
Gestió del Programa Acompanyem
Gestió del Programa Família Amiga
Detecció de necessitats i treball en xarxa
Docència
1 Tècnic + Voluntaris + Alumne de Pràctiques

Manteniment
Manteniment pisos
Posta a punt entre entrades
Suport a les famílies
2 Tècnics + Voluntaris

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA

Gestió de Subvencions Públiques
Gestió d’Ajuts amb Entitats Privades
1 Tècnic

Captació de Fons Privats
Organització d’Actes
Patrons + Voluntaris

Comptabilitat i administració
2 Voluntaris
Gestió Nòmines
Externa
Auditoria
Externa

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Comunicació, difusió i Xarxes socials
Patrons + Voluntaris