Sobre nosaltres


Missió

Millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics, que es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual a causa d’una malaltia greu, d’un ingrés hospitalari o per un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital.

Visió

Cerquem el benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt desplaçat i no poden quedar-se a l’hospital durant el tractament. L’acompanyament i el recolzament moral d’aquests familiars envers els malalts és fonamental per la recuperació dels pacients.


Valors

SER HOSPITALARIS
Perquè volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa.

SER OBERTS I ACCESSIBLES
Atendre a persones afectades de qualsevol tipus de malaltia i a pacients de qualsevol edat.

DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
Cercant la igualtat d’oportunitats en la cura afectiva que només la família pot donar a la persona malalta.

TRANSPARÈNCIA
Gestionem els projectes amb eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics que ens són confiats.

Organigrama

El patronat de la FJF és l’òrgan màxim de govern. Està format per professionals que vetllen per fer realitat la missió de l’entitat.

Equip de gestió de l’entitat

Consulta la nostra política de transparència i retiment de comptes aquí, el nostre compromís amb els socis i sòcies, les persones donants i la societat que confia en la nostra tasca assistencial.