La Fundació Jubert Figueras busca millorar les condicions de vida dels familiars dels malalts que estan lluny de la seva llar. Els beneficiaris són famílies desplaçades de la seva residència habitual, amb pocs recursos econòmics. No hi ha limitacions ni per l’edat del malalt ni pel tipus de malaltia.

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

Una llar és molt més que un lloc on dormir. És l’espai a través del qual establim la nostra vida i les nostres referències socials, és el lloc de la família i la socialització.

El Programa d’Allotjament està destinat a aconseguir que els familiars dels malalts, desplaçats del seu domicili per a ser cuidadors, trobin una llar lluny de casa seva. Les sol·licituds d’ingrés es fan mitjançant els/les treballadors/es socials dels hospitals, sobre la base d’un informe social. El temps d’estada queda limitat al temps d’hospitalització del malalt, o a la necessitat de viure prop del centre per a una rehabilitació o tractament. La FJF ofereix a les famílies sol·licitants un pis, totalment moblat i condicionat, prop de l’hospital motiu d’ingrés, que compartiran amb altres famílies. Això els permet no només disposar d’un llit, sinó també d’un lloc on poder descansar, menjar calent, i compartir estones amb altres persones que es troben en una situació similar. Disposar d’un pis dóna una estabilitat anímica a aquella família i contribueix positivament a la recuperació del pacient.

PROGRAMA ACOMPANYEM

El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat.

El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides, tot considerant que totes elles estant passant per un trasbals emocional important produït no només per la malaltia greu, sinó també pel trasllat que aquesta comporta des del seu domicili habitual. El programa comença amb l’acollida de les famílies, que es sol fer amb el desplaçament d’una persona de la Fundació fins a l’hospital. A partir d’aquest moment s’explica a la família el com desplaçar-se fins el pis assignat, les normes de convivència dins del pis, una breu presentació de les famílies/família amb la que comparteix el pis. Donem molta importància a crear un clima de confiança i fer que les famílies es sentin acollides. S’intenta en tot moment potenciar l’autonomia de la família valorant les sensacions de la treballadora social sobre les capacitats de cada família i, en funció d’aquestes, intentarem que el pis sigui proper a l’hospital de referència. A aquelles famílies amb més dificultats, tant pel que fa a la mobilitat, com pel que fa als recursos psicològics personals, els oferim l’ajut o el suport dels voluntaris, que prèviament a incorporar-se hauran seguit els processos de captació i selecció, formació inicial i seguiment dels voluntaris. Formen l’equip de voluntaris un grup de persones conscienciades amb el patiment de les famílies desplaçades que es troben lluny de la seva llar per raons mèdiques i que no compten amb el suport familiar i social més proper a ells. Els voluntaris els hi donen suport emocional, companyia, els escolten… en definitiva els acompanyen durant la seva estada a Barcelona. També és molt important per a la Fundació la tasca que fan els voluntaris que donen suport a la gestió i administració de l’entitat. En aquest important grup estan les persones encarregades de tasques més administratives com la comptabilitat, la gestió; tasques de dinamització dels diferents actes que realitzem; tasques de manteniment dels pisos… Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La FJF necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i gratuïta. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat.

PROGRAMA FAMÍLIA AMIGA, T’OBRIM LES PORTES

La família amiga és aquella que obra la porta de casa seva per compartir un espai i una experiència amb una altra família. Ofereixen un espai, a casa seva, al malalt i al seu cuidador que venen per a un control o una segona opinió.

El projecte Família amiga: t’obrim les portes neix de la necessitat d’ampliar l’oferta de llars de la FJF per a seguir donant suport i millorant la qualitat de vida dels familiars/cuidadors dels malalts desplaçats. Compta amb famílies de la ciutat que, sensibilitzades amb la missió de l’entitat, ofereixen una habitació de la seva llar per acollides breus a famílies ja conegudes per la fundació. Són famílies que ja han estat prèviament acollides als nostres pisos, per estades llargues, i han de tornar per pocs dies per a proves mèdiques i revisions. La finalitat del projecte és ampliar l’oferta d’allotjament de la FJF, per poder donar més respostes a les necessitats dels familiars de malalts desplaçats. T’hi apuntes?

MEMÒRIES ECONÒMIQUES