Canal de denúncies

Posem a disposició de l’usuari un canal de denúncies per tal de recopilar els possibles problemes que puguin existir a la Fundació Jubert Figueras. D’aquesta manera, l’òrgan de govern de la Fundació podrà actuar en conseqüència per tal d’evitar riscos a l’entitat.

Es considera que una denúncia implica manifestar l’estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per la FJF. Si vols omplir el formulari, fes click aquí.


Canal de denuncias

Ponemos a disposición del usuario un canal de denuncias para recopilar los posibles problemas que hayan podido existir en la Fundació Jubert Figueras. De esta manera, el órgano de gobierno de la Fundació podrá actuar en consecuencia con el fin de evitar riesgos a la entidad.

Se considera que una denuncia implica manifestar el estado ilegal, irregular o inconveniente de cualquier acción llevada a cabo por la FJF. Si quieres rellenar el formulario, haz click aquí.


Whistleblower channel

This channel is intended to collect any possible problems that may have arisen at the Fundació Jubert Figueras. In this way, the governing body of the Foundation will be able to act accordingly in order to avoid risks to the entity.

It is assumed that a report implies expressing the illegal, irregular or inconvenient state of any action carried out by the FJF. If you want to fill in the form, click here.