Avís Legal 

El lloc web i el domini jubertfigueras.org corresponen a la Fundació Jubert Figueras (en endavant FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS), amb CIF G63369755 i domicili a la Rambla de Catalunya, 32, baixos de Barcelona (CP 08007) i adreça electrònica fundacio@jubertfigueras.org.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a la FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. La FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. La FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. La FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://jubertfigueras.org/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que la FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
La FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
La FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.