L’objectiu del Programa d’Allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de casa seva. Una llar és molt més que un lloc on dormir. És l’espai a través del qual establim les nostres referències socials i construïm la nostra vida, és la base de la família i la socialització.

L’eix central de la Fundació Jubert Figueras és acollir a familiars de malalts desplaçats. La fundació ofereix allotjament a persones que vénen de fora per tractar-se d’una malaltia greu. Quan les famílies no disposen de recursos per poder fer front a aquesta estada, la FJF els ofereix un habitatge. Si és possible intentem que els pisos estiguin a prop dels hospitals i, en qualsevol cas, tinguin una bona comunicació amb aquests. Acollim a persones cuidadores que acompanyen al seu familiar, desplaçades de més de 50 km de Barcelona i amb pocs recursos per fer front a l’estada. Acollim a persones cuidadores, sigui quina sigui la malaltia que pateix el seu familiar. Comptem amb diverses modalitats d’allotjament, en funció de la durada de l’estada i les característiques de les famílies:

Allotjament als Nostres Pisos

La fundació busca pisos ben comunicats, els equipa completament i els cedeix a les famílies a un cost simbòlic. Cada pis és compartit, generalment, per dues famílies. A data d’avui comptem amb 8 pisos. D’aquests pisos, 6 són cessions i els altres dos són pisos de lloguer. Volem fer una menció especial al pis cedit com a llegat d’Angel Hernández Martínez. És un homenatge que la família de l’Àngel fa per la seva lluita contra el càncer, tot cedint un pis del carrer Mallorca, ben a prop de l’hospital de Sant Pau.

Sicília
(en construcció)

Mistral
(en construcció)

Estades Curtes en Hotels Convinguts

A data d’avui han estat acollides més de 640 famílies per la Fundació Jubert Figueras. Moltes d’aquestes famílies sovint han de tornar per a segones visites, revisions i /o recaigudes de la seva malaltia. Per tant, i cada cop més, és freqüent que famílies ja conegudes per haver estat acollides amb anterioritat truquin a la FJF per demanar allotjament per curtes estades. Quan les famílies venen per a rebre tractaments curts o fer-se revisions, intentem que siguin allotjades als hotels amb els que la FJF té conveni. A data d’avui tenim signats convenis de col·laboració amb 3 hotels: Hotel Villa Emilia, Grup Atiram i els Hotels Catalonia.

Hotels Catalonia
Atiram Hoteles
Hotel Villa Emilia

ALLOTJAMENT AMB FAMÍLIA AMIGA

També és veritat que, cada vegada més, l’èxit turístic de la ciutat fa que quedin poques habitacions disponibles a Barcelona, i per tant, molt sovint no poden atendre les nostres sol·licituds. El projecte Família amiga: t’obrim les portes neix de la necessitat d’ampliar l’oferta de llars de la FJF per a seguir donant suport i millorant la qualitat de vida dels familiars/cuidadors dels malalts desplaçats. Compta amb famílies de la ciutat que, sensibilitzades amb la missió de l’entitat, ofereixen una habitació de la seva llar per acollides breus a famílies ja conegudes per la fundació.

Són famílies que ja han estat prèviament acollides als nostres pisos, per estades llargues, i han de tornar per pocs dies per a proves mèdiques i revisions. La finalitat del projecte és ampliar l’oferta d’allotjament de la FJF, per poder donar més respostes a les necessitats dels familiars de malalts desplaçats.