L’objectiu del Programa d’Allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, desplaçades per tenir cura d’una persona malalta, puguin tenir una llar lluny de casa seva. Volem cuidar al cuidador.
“Les persones que tenen cura de les persones són els herois del present i l’única garantia de futur”. Carles Capdevila (novembre 2016)

L’eix central de la FJF és acollir a familiars de malalts desplaçats.
La fundació ofereix allotjament als cuidadors de persones que vénen de fora, desplaçades de més de 50 km de Barcelona, per tractar-se d’una malaltia greu. Quan les famílies no disposen de recursos econòmics per poder fer front a aquesta estada, la FJF els ofereix un habitatge, compartit amb una altre família en la mateixa situació, a prop de l’hospital de referència o ben comunicat en la xarxa transport metropolitans de Barcelona.
Acollim a persones cuidadores, sigui quina sigui la malaltia del seu familiar i tingui l’edat que tingui.
Comptem amb diverses modalitats d’allotjament, en funció de la durada de l’estada i les característiques de les famílies:

Allotjament als Nostres Pisos

La fundació compta amb pisos ben comunicats, completament equipats i els cedeix a les famílies a un cost simbòlic. L’estada té un cost de 10 € al dia durant el primer mes i si s’allarga, es redueix a 5€ diaris. Les famílies que viuen d’un subsidi pagaran 1 € al dia.
Cada pis és compartit, generalment, per dues famílies. A data d’avui comptem amb 8 pisos: 6 són cessions i els altres 2 són de lloguer.

Estades Curtes en Hotels

A data d’avui han estat acollides més de 985 famílies.
Moltes d’aquestes famílies sovint han de tornar per a segones visites, revisions i /o recaigudes de la seva malaltia. Per tant, i cada cop més, és freqüent que famílies ja conegudes ens truquin per demanar allotjament per curtes estades. Quan les famílies venen per a rebre tractaments curts o fer-se revisions, intentem que siguin allotjades als hotels amb els que la FJF té conveni, doncs normalment els pisos estan plens. A data d’avui tenim signats convenis de col·laboració amb 3 hotels: Hotel Villa Emilia (des del 2008) Grup Atiram (des del 2013) i els Hotels Catalonia (des del 2014).

Hotels Catalonia
Atiram Hoteles
Hotel Villa Emilia

ALLOTJAMENT AMB FAMÍLIA AMIGA

També és veritat que, cada vegada més, l’èxit turístic de la ciutat fa que quedin poques habitacions disponibles a Barcelona, i per tant, molt sovint els hotels no poden atendre les nostres sol·licituds. El projecte Família amiga: t’obrim les portes neix de la necessitat d’ampliar l’oferta de llars de la FJF per a seguir donant suport i millorant la qualitat de vida dels cuidadors dels malalts desplaçats. Compta amb famílies de la ciutat que, sensibilitzades amb la missió de l’entitat, ofereixen una habitació de la seva llar per acollides breus.
Són famílies que ja han estat prèviament acollides als nostres pisos, per estades llargues, i han de tornar per pocs dies per a proves mèdiques i revisions. La finalitat del projecte és ampliar l’oferta d’allotjament de la FJF, per poder donar més respostes a les necessitats dels familiars de malalts desplaçats.
Comptem amb la col·laboració de 7 famílies amigues, 5 de les quals es troben a Barcelona, 1 a Sant Just Desvern i 1 a Sant Cugat del Vallès.